Política de Privacitat

Política de Privacitat

Política de Privacitat

A COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL.
B67065441.
C/ America , 3 Pta. 14 – 08228 – TERRASSA – BARCELONA.
clientes@cepenergia.es.

1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL.
C/ America Num 3 Pta 14. 08228 Terrassa – Barcelona.
dpo@windat.eu

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ America Num 3 Pta 14. 08228 Terrassa – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis sobre la base de l’interès demostrat sobre els nostres serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Transmetre dades personals dins del grup empresarial.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Empreses del grup, amb la finalitat de gestió interna del grup empresarial.
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.dropbox.com/privacy.
 • Google, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució de contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis.
 • Consentiment de l’Interessat: Contacte i enviament de comunicacions comercials sobre els nostres sobre la base de l’interès demostrat.
 • Interès legítim del responsable: Transmetre dades personals dins del grup empresarial.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Empreses del grup, amb la finalitat de gestió interna del grup empresarial.
Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.dropbox.com/privacy.
 • Google, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

3. Tractament de les dades personals de clients – contractes – pressupostos

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
 • Consentiment de l’Interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.
 • Consentiment de l’interessat: Transmetre dades personals dins del grup empresarial.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, a la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Empreses del grup, amb la finalitat de gestió interna del grup empresarial.
 • Empreses instal·ladores del servei, amb la finalitat de realitzar la gestió de contactar amb els socis per a confirmar la viabilitat de la instal·lació i realitzar posteriorment el servei sol·licitat d’instal·lació.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://www.dropbox.com/privacy.
 • Google, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.